Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie prowadzone są m.in. następujące rejestry i ewidencje:

 • Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień,
 • Rejestr skarg i wniosków,
 • Rejestr udzielonych zamówień,
 • Rejestr zaświadczeń o zarobkach,
 • Rejestr bezrobotnych bez stałego miejsce zamieszkania,
 • Rejestr bazy danych pracodawców,
 • Rejestr zwolnień grupowych,
 • Rejestr osób skierowanych na szkolenie,
 • Rejestr udzielonych pożyczek szkoleniowych,
  Rejestr przyznanych jednorazo środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundacji kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy,
 • Rejestr stażystów skierowanych do odbycia stażu,
 • Rejestr osób skierowanych na przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • Rejestr osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • Rejestr osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • Rejestr szkoleń indywidualnych,
 • Rejestr szkoleń grupowych,
 • Rejestr udzielanych porad grupowych,
 • Rejestr udzielonych porad indywidualnych,
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych,
 • Rejestr rozmów wstępnych,
 • Rejestr usług indywidualnych,
 • Rejestr wydanych decyzji,
 • Rejestr wydawanych postanowień,
 • Rejestr rozpatrywanych odwołań,
 • Rejestr zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • Rejestr wpływających wniosków i wydanych zaświadczeń do celów naliczenia kapitału początkowego,
 • Rejestr wizyt monitorujących w zakresie realizacji zadań wynikających z umów cywilnoprawnych zawieranych między pracodawcami a urzędem,
 • Rejestr pracowników zatrudnionych i zwolnionych,
 • Ewidencja bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • Ewidencja osób niepełnosprawnych,
 • Ewidencja ofert pracy,
 • Ewidencja - książka kontroli.

Rejestry i ewidencje prowadzone są w różnych formach tj.:

 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych.

Archiwum
W PUP istnieje archiwum zakładowe działające na podstawie przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1506, 1948) oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, grupujące akta jednostki własnej.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 426
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Nazwa dokumentu: rejestry, ewidencje, archiwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Szewczyk
Osoba, która udostępnia informację: Piotr Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 08.05.2019
Data udostępnienia informacji: 08.05.2019 13:51:33
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2019 15:23:33
Rejestr zmian