Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie
  
Nazwa jednostki publicznej:Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Powiat:lubiński
Województwo:dolnośląskie
Adres:ul. Jana Kilińskiego 12b
Kod pocztowy:59-300
Miejscowość:Lubin
NIP:6921033718
REGON:390729730
Nr telefonu:767 461 401
Nr faksu:767 461 400
Poczta elektroniczna:

wrln@praca.gov.pl

sekretariat@puplubin.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:

eUrzad - usługi elektroniczne

ePUAP: /puplubin/SkrytkaESP

Wortal internetowy:

Biuletyn Informacji Publicznej:

lubin.praca.gov.pl

bip.puplubin.pl

Zasięg terytorialny:

 Obszar powiatu lubińskiego (02110), tj.:

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję, która spełnia wymogi określone w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).

Brzmienie art. 63 § 2 jest następujące:
"Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych."

Brzmienie art. 63 § 3a jest następujące:
"Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:
1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie."

Oznacza to, że treść korespondencji, kierowanej do urzędu, powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) lub adresu elektronicznego tej osoby,
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Internetowy System Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1330, 1669) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).