Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 

Wstęp deklaracji

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://bip.puplubin.pl.

Zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, jeśli zostały opublikowane przed 29.08.2018 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych
  • skróty klawiszowe

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane adresowe jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Honorata Olszewska

E-mail: h.olszewska@puplubin.pl

Telefon: 767 461 494

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie mieści się na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b.

Do budynku prowadzą trzy wejścia – pierwsze od strony ul. Jana Kilińskiego, dwa pozostałe wejścia znajdują się od strony parkingu Urzędu Gminy, ul. Księcia Ludwika I 3

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy głównym wejściu od strony ul. Kilińskiego znajduje się dzwonek dla osób mających problem z poruszaniem się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który pomoże osobie niepełnosprawnej wejść do budynku.

Starostwo Powiatowe w Lubinie dysponuje schodołazem.

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie nie dysponuje pętlą indukcyjną.

 

Data sporządzenia deklaracji, publikacji strony i aktualizacji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 26.11.2019

Data publikacji strony internetowej: 10.03.2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.02.2020

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 183
Podmiot udostępniający: Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie
Nazwa dokumentu: deklaracja dostępności
Skrócony opis: Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Kruszyński
Osoba, która udostępnia informację: Maciej Kruszyński
Data wytworzenia informacji: 26.11.2019
Data udostępnienia informacji: 26.11.2019 08:49:01
Data ostatniej aktualizacji: 26.02.2020 09:48:04
Rejestr zmian